บริการรับ-ส่ง ยังสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ด้วยทีมงานมากประสบการณ์

095 773 2278, 084 102 7290

M r . c h a l o n g k a e w j a l a n a

บริการรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินอู่ตะเภา

095 773 2278, 084 102 7290

M r . c h a l o n g k a e w j a l a n a i

ค่าโดยสารจาก Suvarnabhumi Airport โดยประมาณ

ก่อนการเดินทางท่านลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี ชื่อ ประเทศ , เที่ยวบิน ,  ออกจากต้นทางเวลา , ปลายทางถึงเวลา , ชื่อสนามบินปลายทาง

จุดหมาย รถตู้ 13 ที่นั่ง รถใหญ่ 7 ที่นั่ง รถเล็ก 3 ที่นั่ง
บาท USD บาท USD บาท USD
กรุงเทพมหานคร 1500 46 800 25 700 22
พัทยา 2500 76 1800 55 1500 46
ชลบุรี 2000 61 1500 46 1200 37
ระยอง 2800 85 2700 82 2500 76
เกาะเสม็ด 3000 91 2800 85 2600 79
จันทบุรี 3500 107 3200 97 3000 91
จังหวัดตราด 4500 137 3800 116 3500 107
เกาะช้าง 4500 137 4000 122 3800 116
หัวหิน 3000 91 2700 82 2500 76
ปราณบุรี 3500 107 3300 100 3000 91
กาญจนบุรี 3000 91 2500 76 2000 61
อยุธยา 2500 76 1500 46 1300 40
นครราชสีมา 4000 122 3800 116 3500 107
บุรีรัมย์ 5800 176 5000 152 4500 137
จังหวัดชะอำ 3000 91 2300 70 2200 67
สนามบินดอนเมือง 1300 40 900 28 800 25
ประจวบคีรีขันธ์ 3800 116 3500 107 3300 100

**ราคานี้รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ

ค่าโดยสารจาก Don Muang Airport โดยประมาณ

ก่อนการเดินทางท่านลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี ชื่อ ประเทศ , เที่ยวบิน ,  ออกจากต้นทางเวลา , ปลายทางถึงเวลา , ชื่อสนามบินปลายทาง

จุดหมาย รถตู้ 13 ที่นั่ง รถใหญ่ 7 ที่นั่ง รถเล็ก 3 ที่นั่ง
บาท USD บาท USD บาท USD
กรุงเทพมหานคร 1200 37 800 25 700 22
พัทยา 2500 76 1800 55 1600 49
ชลบุรี 1800 55 1500 46 1400 43
ระยอง 3300 100 3000 91 2800 85
เกาะเสม็ด 3500 107 3300 100 3000 91
จันทบุรี 3800 116 3600 110 3400 104
จังหวัดตราด 4500 137 4000 122 3800 116
เกาะช้าง 5000 152 4500 137 4000 122
หัวหิน 3000 91 2700 82 2500 76
จังหวัดชะอำ 3000 91 2500 76 2400 73
ปราณบุรี 3500 107 3300 100 3000 91
ประจวบคีรีขันธ์ 3800 116 3500 107 3300 100
กาญจนบุรี 3000 91 2300 76 2200 67
อยุธยา 2000 61 1400 43 1200 37
นครราชสีมา 3800 116 3500 107 3200 97
บุรีรัมย์ 5500 116 4800 146 4500 137
สนามบินสุวรรณภูมิ 1300 40 900 28 800 25

**ราคานี้รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ

ค่าโดยสารจาก U-Tapao Airport โดยประมาณ

ก่อนการเดินทางท่านลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี ชื่อ ประเทศ , เที่ยวบิน ,  ออกจากต้นทางเวลา , ปลายทางถึงเวลา , ชื่อสนามบินปลายทาง

จุดหมาย รถตู้ 13 ที่นั่ง รถใหญ่ 7 ที่นั่ง รถเล็ก 3 ที่นั่ง
บาท USD บาท USD บาท USD
พัทยา 1500 46 1200 37 1000 31
ระยอง 1500 46 1200 37 1000 31
เกาะเสม็ด 1600 49 1300 40 1200 37
จันทบุรี 3000 91 2500 76 2300 70
จังหวัดตราด 3500 76 3000 91 2800 85
เกาะช้าง 3800 116 3500 107 3200 97
กรุงเทพมหานคร 3500 107 2800 85 2500 76
ชลบุรี 1700 52 1500 46 1300 40

**ราคานี้รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ

เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

095 773 2278, 084 102 7290

M r . c h a l o n g k a e w j a l a n a i

English English Thai Thai